MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Van Heek Textiles wenst haar bedrijfsactiviteiten op een duurzame en verantwoorde manier uit te oefenen. Arbeidsomstandigheden, milieubewustzijn alsmede continuïteit, winst/marge/resultaat en werkgelegenheid vormen een integraal deel van onze bedrijfspolitiek.

Van Heek Textiles is gecommitteerd aan het UN Global Compact initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en door de VN opgestelde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Endorser Logo solid blue RGB

Op basis van de 3P’s (People, Planet en Profit) houdt dit het volgende in:

“PEOPLE”

Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van ons gewaardeerd personeel.
Wij voeren een actief personeels- en milieubeleid dat enerzijds gebaseerd is op het gezamenlijke belang van een goede samenwerking en anderzijds gebaseerd is op de eisen volgens de ARBO wet, wet Milieubeheer en de wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

“PLANET”

 • Wij voeren de van toepassing zijnde milieuwet en milieuregels uit waardoor wij al in een vroeg stadium kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij streven continu naar het zoveel maximaal mogelijk ontzien van het milieu en leggen hierbij sterk de nadruk op de volgende onderdelen:
 • beperking van water-, lucht-, en bodemverontreiniging en emissie van geluid.
 • hergebruik van restmateriaal en productieafval
 • voorkomen, beheersen en verminderen van afvalmateriaal
 • de keuze van grondstoffen, hulpbronnen en chemicaliën
 • duurzaamheid van onze processen en de inkoop van ons machinepark
 • energie-, water-, en grondstof besparende processen
 • anticiperen op sociaal technologische ontwikkelingen
 • het betrekken, trainen en onderwijzen van ons personeel m.b.t. de zorg voor het milieu
 • integrale benadering van milieu problemen
 • het, op het gebied van milieu, bevorderen van begrip tussen overheid en derden
 • wij maken geen gebruik van vluchtige organische samengestelde stoffen 
tijdens ons productieproces

 • Bij Van Heek Textiles geven we om dieren en gebruiken we daarom geen dierlijke producten bij de productie van onze materialen.

  no animal derivatives vanheektextiles


“PROFIT”

Onze textiel traditie gaat al 160 jaar terug in de tijd. Onze innovatie ideeën hebben ons een vooraanstaande plaats in onze industrie opgeleverd. Doordat wij onze producten op hoog niveau willen blijven innoveren, motiveren wij ons personeel tot deelname aan cursussen en opleidingen. Naar ons beste vermogen nemen wij de meest verantwoorde technische-, en economische maatregelen en treffen voorzieningen om een zo maximaal mogelijk gezond resultaat te bewerkstelligen. Tevens streven wij naar een balans tussen onze bedrijfsactiviteiten, een beter milieu en het welzijn van ons personeel.
Van Heek Textiles onderschrijft de branche richtlijnen van het milieu verdrag. De uitvoering van dit beleid vormt een uitdaging voor ons om te doelstellingen in dit verdrag te verbeteren. Onder verwijzing naar dit beleid en haar doelstellingen hebben wij regelmatig contact met de lokale overheid. Indien gewenst bespreken wij dit ook met onze klanten, buren, aangrenzende bedrijven en leveranciers.

VAN HEEK TEXTILES EN HET MILIEU

Ruwdoek

Van Heek Textiles heeft een eigen weverij and werkt met natuurlijke garens zoals katoen, rayon, cellulose en vlas.

Verven
Voor het verf-, en coatingproces alsmede overige finish bewerkingen selecteren wij zo natuurvriendelijk mogelijke bestanddelen . Het cacheerpapier is zuurvrij en gemaakt van hout dat is geproduceerd volgens de normen van het FSC, de gebruikte lijm is een polyvinylacetaat en zuurvrij. Dit alles in tegenstelling tot Nitro en PVC welke gescheiden moet worden afgevoerd en niet biologisch afbreekbaar zijn.

Het gebruik van chemicaliën (bijvoorbeeld verf en lijm):
Onze leveranciers van chemicaliën dienen alle gevaarlijke stoffen die van buiten de EU worden geïmporteerd, dan wel worden geproduceerd in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar, te registreren volgens de stoffenregelgeving REACH ( Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). Deze Europese Verordening heeft als doel het beschermen van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen.

Onze producten zijn:

 • Ftalaatvrij
 • Loodvrij
 • Vrij van zware metalen
 • Niet toxisch
 • Vrij van ozonafbrekende stoffen
 • Geproduceerd met gebruik van watergedragen coating- en verftechnologie
 • Ons boekbinderslinnen is chloorvrij
 • Ons boekbinderslinnen is PVC-vrij
pththalate free vanheektextiles 130  

 

Emissie naar de bodem, alsmede van lucht, geluid en afvalwater:

 • Op diverse productlocaties heeft Van Heek Textiles vloeistofdichte vloeren aangebracht.
 • M.b.t. geluid geldt dat diverse uitlaten en ventilatoren zijn voorzien van dempers.
 • PH, temperatuur en flow (hoeveelheid m³ afvalwater) worden voortdurend gemeten en de aanwezige hoeveelheid slib wordt visueel gecontroleerd.
 • Afvalproducten (speciaal die producten of stoffen die zijn aangemerkt als schadelijk)
 • Het is enkel toegestaan om afvalproducten door speciale afvalverwerkingsbedrijven te laten ophalen en verwerken. Deze bedrijven hebben speciale vergunningen voor het transporteren, verzamelen en verwerken van afvalproducten zodat voorkomen wordt dat op welke wijze dan ook schadelijke stoffen terugkeren in de markt.

Van Heek Textiles vindt het erg belangrijk om voor zowel mens als het milieu zorgvuldig om te gaan met schadelijke stoffen en leeft de regels, gesteld in de milieuwetgeving van de (lokale) overheid en de EU, strikt na.

CO2 UITSTOOT

Door de combinatie van afvalscheiding en de inzamel- en verwerkingstechnieken van SUEZ Recycling & Recovery, hebben wij, in de periode van 1 januari t/m 31 december 2019, een besparing van 30% bij de verwerking van ons bedrijfsafval kunnen realiseren. Vanzelfsprekend zullen wij doorgaan met het optimaliseren van afvalscheiding, inzamel-en verwerkingstechnieken om de emissie van CO2 nog verder te minimaliseren.
SUEZ 2

FSC®, REACH en European Timber Regulation

 

fsc

 

Van Heek Textiles is zich bewust van milieu vraagstukken en draagt zorg voor een strikte naleving van alle normen en eisen, bijv:

 • Van Heek Textiel is FSC® gecertificeerd onder nummer NC-COC-022077. Op dit moment zijn de volgende kwaliteiten FSC® gecertificeerd: Dubletta, Buckram Light, Natuurlinnen, Halflinnen Dark en Brilliance.
 • REACH
 • EN 71-3:2013: Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen.

Gedetailleerde informatie en certificaten vind je in ons downloadcenter op de website. BEKIJK DE DOWNLOADS

Reach compliant safety of toys vanheektextiles 130